S-40

Jako další z mnoha kroků k úspěšnému chodu naší JPO, proběhlo školení strojníků ve školním a výcvikovém zařízení HZS ve Zbirohu. ŠKOLENÍM v délce čtyřiceti hodin prošli dva strojníci naší jednotky. 

Hlavním cílem ŠVZ HZS ČR je v souladu s Koncepcí vzdělávání HZS
ČR zvyšování kvality vzdělávání a výcviku, pružná reakce na
požadavky výkonu služby a zvyšování motivace ke vzdělávání
. Výsledkem
naší práce musí být proškolený a vycvičený absolvent kurzu, který zná a umí vše
potřebné pro výkon své funkce, a to na základě požadavků HZS krajů.

Snahou ŠVZ HZS ČR je co nejvěrohodnější
přiblížení praktického výcviku reálným podmínkám a to formou používání
vybudovaných trenažérů v našich výcvikových střediscích (ohňový kontejner,
ohňový dům, výcvikové sklepy, trenažér na úniky nebezpečných látek, klecové
polygony a jiné),  nebo výcvikem ve vhodném terénu přibližujícím skutečnost
zásahu (výcvik na klidné vodní hladině i na divoké vodě, kopcovitý terén,
lesnatý terén, výcvik lezectví na skalách, výcvik v objektech určených k
demolici atd.).