SDH KOLEŠOV-SBĚR ŽELEZA

V sobotu 24. 9. 2016 se odpoledne uskutečnil v Kolešově svoz železného šrotu.