Vyznamenání

Medaile SH ČMS Za věrnost

Za-vernost-10
Za-vernost-20
Za-vernost-30
Za-vernost-40
Za-vernost-50
Za-vernost-60
Za-vernost-70
Za-vernost-80
 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Čestné uznání SH ČMS

Cestne-uznani-osh

Cestne-uznani-ksh
Cestne-uznani-ustredi
 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Lze udělit opětovně.
 • Tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání vydávají teprve od roku 2011.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci

Za-prikladnou-praci
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání OSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile SH ČMS Za zásluhy

Za-zasluhy
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile sv. Floriána

Medaile-sv-floriana
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy

Za-mimoradne-zasluhy
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile sv. Floriána.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Řád sv. Floriána

Rad-sv-floriana
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Titul Zasloužilý hasič

Zaslouzily-hasic
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu

Za-zasluhy-o-vychovu


 • Uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile SH ČMS Za záchranu života

Za-zachranu-zivota

 

 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci

Za-mezinarodni-spolupraci-1

Za-mezinarodni-spolupraci-2
Za-mezinarodni-spolupraci-3
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Záslužný řád českého hasičstva

Zasluzny-rad
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí "in natura".
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost

Za-odvahu-a-statecnost
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Titul Čestný člen SH ČMS

Cestny-clen
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou, nikdy nebyly nebo nemohou být členy SH ČMS a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, SDH či hasičstva vůbec, ke sdružení se hlásí, podporují jeho činnost a svými občanskými postoji a aktivitami podpoří poslání sdružení.
 • Výrazem titulu je medaile, jmenovací dekret nebo diplom, jehož obsahem je definice postavení, práv a povinností "Čestného člena SH ČMS", které mohou být u každého různé, musí však být dodrženo ustanovení Stanov, čl. 26, odst.1­3.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm