Koněspřežná stříkačka

Zmíněna byla v 1. dílu kolešovské kroniky na str. 81 a 84. „Historická ruční stříkačka projde v příštích měsících rekonstrukcí,“ píše se tu. „Rozhodlo o tom zastupitelstvo obce na svém pravidelném zasedání v lednu 2013.“

Definitivně pak o ní bylo rozhodnuto na výroční členské schůzi 7. února 2014, odkdy se na ní začalo pracovat.

Ačkoli práce na rekonstrukci ruční hasičské stříkačky firmy Flader, která je v majetku Kolešova od roku 1887, byly naplánovány na celý rok, generálku ve své nové podobě si toto hasební zařízení prodělalo už 1. srpna 2014, kdy se v podvečer prvně představila kolešovské veřejnosti. Širokému publiku pak byla předvedena o den později na tradičním letním grilování.

Na pracích trvajících pět měsíců se podíleli především členové Sboru dobrovolných hasičů Kolešov. Finančně akci zabezpečil místní obecní úřad a nemalou měrou se podílely i firmy Truhlářství Jiří Paulíček (Kolešov), Autodoprava Luboš Práger (Kolešov), Kovovýroba Svoboda (Hořovičky) a Restaurátorství David Kolář (Blatno).

Co ke koněspřežné stříkačce říci závěrem?

Že ji kolešovští měli od roku 1887, že ji v roce 2014 zrekonstruovali, o tom jsme právě napsali. Že jí následně pak také vyzkoušeli, o tom bude řeč nyní. Bude fungovat?

Podle vyjádření v podstatě všech, kteří se na její opravě, na jejím zmrtvýchvstání podíleli, v nich ve chvíli, kdy se savice ponořila do kolešovské požární nádrže a začalo se pumpovat, byla skutečně jen malá dušička.

Zbytečně – stříkačka fungovala!

Co je však kolešovská stříkačka zač? Na internetu jsme odpovídající zařízení (alespoň podle fotografií) v podstatě nenašli, a tak jsme se pokoušeli ptát - třeba v redakcích hasičských časopisů.

Poděkování patří všem, kteří zájem projevili. Nakonec se Kolešovu ozval bývalý kronikář SDH Plesná Josef Průcha, který ve svém dopisu vysvětluje:

„Stříkaček, jednu z nichž v Kolešově máte, bylo firmou Flader vyráběno asi deset druhů pod různým označením, a to na zakázku. Dále byly rozděleny do šesti podskupin. Ruční stříkačky se vyráběly jen několik let, než byla vyvinuta stříkačka motorová.“

K tomu nám poslal kopii katalogu firmy Flader z roku 1884, z něhož jsme po přeměření průměru mosazného válce mohli vyčíst zhruba následující:

Čtyřkolová ruční hasičská stříkačka je opatřena dvěma mosaznými válci o Ø 120 mm pro nasávání a výtlak. Sání je možné pomocí savic ze zdroje nebo přímo z vany. Pomocí dvojramenné páky je voda hnána z proudnice o Ø 16 mm až do vzdálenosti 35 m. Udávaný výkon v plném nasazení je 285 l za minutu. K pumpování je možno použít 3 a 3 muže na každé straně stříkačky. Požadovaný počet posádky v době výroby byl dvanáctičlenný. Savice jsou uloženy na bocích stříkačky v demontovaném stavu s nasávacím košem. V zadní části je dřevěný box pro technické prostředky. Váha stříkačky činí 790 kg. Doprava stříkačky je obstarána koňským potahem.