Současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Kolešově prodělal v roce 2014 významné změny.

V pátek 7. 2. proběhla v místním hostinci výroční členská schůze; tak trochu jiná, než byly ty novodobé poslední. Jestliže totiž měl SDH Kolešov do tohoto dne 12 členů (a v rámci okresu – a možná i kraje – pravděpodobně také nejvyšší věkový průměr), pak tímto dnem svou členskou základnu bezmála zdvojnásobil.
 
Této výroční členské schůze se zúčastnil vedle starosty sboru Václava Porazíka nejst. také jeho velitel Jan Křeček a za nadřízenou složku pan Miloslav Hegr, člen výkonného výboru krajského sdružení hasičů.
 
Schůzi krátce po 17. hodině zahájil velitel Jan Křeček. Sáhodlouhé projevy nevedl, stručně přivítal všechny přítomné a představil hosty. Václav Svítil pak přednesl zprávu o činnosti sboru a Jaroslav Rajšl zprávu o hospodaření.
 
Kolešovskému SDH za jeho práci poděkoval pan Miloslav Hegr.
 

Pan Hegr také přinesl také průkazy všem novým členům – ty byly rozdány přítomným na závěr schůze velitelem Janem Křečkem.

V průběhu schůze vystoupil i starosta obce Václav Porazík, sám novým členem, který představil a vysvětlil, jakým způsobem se obecní úřad chystá práci SDH v budoucnosti podporovat. Hovořil také o nutnosti zapojit do dění v SDH kolešovské nejmladší.

Kolešovští hasiči tímto dnem začali pracovat. Oproti minulým létům, kdy se scházeli téměř výhradně a pouze u příležitosti výročních členských schůzí, se v roce 2014 sešli celkem 7 x.

V období od února do července opravili koněspřežnou ruční hasičskou stříkačku firmy Flader, vyzkoušeli, že funguje a pochlubili se s ní nejen na domácí půdě, ale vyrazili s ní několikrát i za hranice naší obce. V březnu se zúčastnili brigády kácení stromů u benzinové pumpy (str. 88) a do hasičské pokladny tak mohli přispět částkou převyšující deset tisíc korun. V létě uspořádali sběr železného šrotu (str. 123) a pravidelně (jednou měsíčně) sbírali vyřazené elektrospotřebiče.

Pokud se kulturních akcí týče, pak především ve spolupráci s Babincem uspořádali dva maškarní bály (pro děti a pro dospělé, ženám připravili oslavu MDŽ, podíleli se například na hledání velikonočního zajíčka, tradičním letním grilování, loučení s prázdninami, spolu s obecním úřadem zorganizovali setkání našich seniorů, uspořádali lampionový průvod spojený s oslavami výročí vzniku Československa a samozřejmě posvícenskou zábavu. K tomu je potřeba zmínit, že 28. listopadu se v Kolešově po mnoha dlouhých letech uskutečnila také schůze okrsku a později uspořádali i přátelské vánoční posezení s kolegy z Kolešovic a Přílep. Podíleli se také na přípravách adventu i rozloučení s rokem 2014.

Došlo také na vznik kroužku mladých hasičů. Pravidelně se scházejí a učí se základům hasičiny. Ti nejmladší se už zúčastnili i své první soutěže.     

Pro nové hasiče SDH pořídil uniformy, pro kroužek mladých hasičů kromě uniforem také základní vybavení.