Historie

Hasičská jednotka v Kolešově působila již za dob Rakousko-Uherské monarchie. O tom svědčí místní kuriozita, ruční stříkačka z roku 1887 (s nápisem "Gemainde Golleschau 1887). Písemné záznamy či zprávy jsou až z dob 2. světové války - ve formě zápisů z cvičení.
 
 
Stříkačka před rekonstrukcí
 
Stříkačka po rekonstrukci
 
Prvním velitelem kolešovských hasičů byl po roce 1945 volyňský Čech pan Vincent Lukaščuk. Bohužel se z této doby nedochoval žádný seznam členů. Víme ale, že ve výzbroji místního hasičského sboru byla tehdy vyjma zmíněné ruční stříkačky také stříkačka motorová - zn. DKW.
 
Na konci šedesátých let 20. století se dalším hasičským velitelem stal pan Václav Pavlíček a předsedou sboru pan František Kus. Jeho zásluhou se do výzbroje místního hasdičského sboru dostala nová požární stříkačka PS - 12. Do té doby stále sloužila stará DKW a pro Kolešov je jen škoda, že byla odvezena do Rakovníka - mohli jsme mít ve vsi malé hasičské muzeum.
 
Roku 1972 pak byly zhotoveny plány na výstavbu nové zbrojnice. Výběr stanoviště proběhl 21. 8. 1972, přičemž o pověstný "rok a den" později (přesně 10. 11. 1973) byl objekt slavnostně otevřen. Stavba se prováděla za vydatné podpory ONV, JZD i občanů a - pro zajímavost - v té době činil její rozpočet 180.000 Kč. Dobový tisk otevření zbrojnice komentoval takto:
 
 
Otevření nové zbrojnice z dobových fotografií:
 
 
Horní řada (zleva):
Jar. Albrecht, J. Čapek, V. Porazík st., J. Křeček, M. Mužík, A. Krejčí
Spodní řada (zleva):
J. Kučera, Jos. Albrecht, V. Svítil, V. Pavlíček
 
 
V té době se každoročně prováděla námětová cvičení, požární soutěže a zkoušky techniky. Už tehdy se místní hasiči angažovali také v kultuře vsi a organizovali posvícenskou zábavu a ples, přičemž se tato tradice udržela až do dnešních dní.
 
Na konci sedmdesátých let minulého století bylo v Kolešově registrováno 30 hasičů. Ti zasahovali například u požárů v Děkově, Vrbici nebo v Kolešově, kde hořela stodola, seník a kombajn.
 
 
 
Z Kroniky obce Kolešov (I/2013)