2015

II. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ OKRSKU Č. 4

V sobotu 12. prosince 2015 v Kolešově.
 

VÍCE ZDE

 

 

 

70. LET SDH KOLEŠOVICE

Sedmdesát roků, to už je pořádná porce let… to už je prostě historie. A dobrovolní kolešovičtí hasiči tohle kulaté jubileum oslavili v sobotu 17. října. Kolešovští byli tento slavnostní den do Kolešovic pozváni a přispěli tu k příjemné a důstojné oslavě svátku svých hasičských kolegů.


VÍCE ZDE

 

ŽELEZO PRO SDH

Na sobotu 10. října 2015 svolal výbor SDH své členy, aby dokončili to, co na jaře tohoto roku na bývalém prasečáku započali: tedy aby dořezali zbytky železa, které tu 4. 4. ještě nechali, a odvezli je do sběru.
 

VÍCE ZDE


ÚPRAVA ZÁVODNÍ TRATI

V neděli 20. září 2015 se kolešovští dobrovolní hasiči sešli na další ze svých brigád. Pracovali na úpravě závodní trati za rybníkem, kolem které bylo potřeba zlikvidovat pořezané větve.
 

VÍCE ZDE


5. ZBIROŽSKÉ HASIČSKÉ TATROVÁNÍ

Již 5. ročník Zbirožského hasičského Tatrování se uskutečnil 5. září 2015 v tomto malebném letovisku ležícím na rozhraní brdských lesů a Křivoklátska. Ve dvou a půl tisícovém městečku, kde se narodili básníci Josef Václav Sládek a Josef Palivec, na místě, kam se rádi vraceli Fráňa Šrámek, Alfons Mucha, Václav Vačkář (jeho skladba „Vzpomínka na Zbiroh“ zazní i v úvodu videoreportáže Kolešovských filmových střípků) nebo Adolf Branald. Kam se samozřejmě rádi vracejí i čeští hasiči.


VÍCE ZDE

 

SOBOTA KOLEŠOVSKÝCH SOPTÍKŮ

Sobota 15. srpna 2015 (resp. její odpoledne, večer a potom i noc) patřila kolešovským Soptíkům. Ti vyrazili nejprve do Strojetic na místní Sousedské setkání, odtud do Lubence na hasičský tábor pořádaný SDH Úněšov (Plzeňsko), aby si nakonec v kolešovské hasičské hospodě pochutnali na dortu a dokonce se tu uložili na noc.
 

VÍCE ZDE

 

JAK SE STAVÍ ZEĎ

 
 
Jak se v Kolešově staví zeď? A k čemu vůbec? Také jako podpora rybniční hráze na samém kraji, začátku budoucí hasičské výcvikové (nebo tréninkové?) trati našeho SDH. 
 

VÍCE ZDE


VÍKEND KOLEŠOVSKÝCH SOPTÍKŮ

Kolešovští Soptíci vyrazili o víkendu 24. – 26. července 2015 tábořit. Nejeli daleko, jen k rybníčku pod lesíkem, který Kolešovu patří; od obce prostě rovně přes Karlovarskou silnici. Na tohle táboření se sešlo třináct dětí, které spolu se svými vedoucími, tedy Vaškem Porazíkem, Petrem Dřímalkou a Milošem Ketnerem, strávili tři plnohodnotné dny.


VÍCE ZDE

 

KOLEŠOVŠTÍ HASIČI VE VŠETATECH

Rafinovaně připravují ve Všetatech Den dětí… totiž odpoledne patří dětem a program jejich Dne je skutečně bohatý; zjevným smyslem tohoto snažení je ratolesti utahat, uondat, prostě fyzicky zdevastovat a zničit, brzy poslat na kutě, protože v tu chvíli se rozjíždí bouřlivá merenda pro dospělé, která ve zdejší obci, jak jsem pochopil, tradičně trvá až do ranních nedělních hodin.


VÍCE ZDE

 

BLAHOPŘÁNÍ SDH PANOŠÍ ÚJEZD

V Kolešově, když se místní Soptíci chystají na výjezd do Panošího Újezdu, kam jedou blahopřát k 130. narozeninám tamějšího SDH, svítí sluníčko. Je hodina po poledni a už z „Karlovarky“ je jasné, že se meteorologové – bohužel - pro tento den nezmýlili a čeká nás déšť a bouřky. V Avii za řidičem Petrem Dřímalkou a mou maličkostí je několik děcek, které na tuhle situaci už jenom svým oblečením připravena nejsou. Je klika, že nás to mine během průjezdu okresním městem – přijíždíme do Panošího Újezdu, kde je v tuto chvíli po bouřce, vzduch je čistý, svěží, po předchozím dusnu ani památky.


VÍCE ZDE

 

NA NÁVŠTĚVĚ V RAKOVNÍKU

Když jsme se v neděli 7. 6. 2015 po návratu z výletu do Rakovníka vnuka zeptali, jak se mu u zdejších hasičů líbilo a co všechno viděl, lakonicky odvětil, že jim ukázali nějaké hadice a Vašek jim koupil zmrzlinu…

 

VÍCE ZDE

 

PÉČE O ALEJ

Jestliže jsme si v rámci akce „Zasaď si svůj strom“ v sobotu 25. 5. 2015 vysadili podél cesty od hřbitova ke vsi bezmála čtyřicítku stromů, pak tím obecní péče o zeleň samozřejmě neskončila a skončit ani nemohla.
 
Ve vedrech panujících na přelomu května a června tohoto roku bylo potřeba čerstvým stromkům pomoci trochou vody.
 
Postarali se o to naši mladí kolešovští hasiči.


VÍCE ZDE

 

KOLEŠOV A VESNICE ROKU

Ve středu 27. května 2015 to postihlo také Kolešov. Podruhé v jeho historii. Navštívila nás krajská hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku“, přičemž jsme měli dvě hodiny na to, abychom jí předvedli, jaká ves vlastně jsme.
 
Měrou nezanedbatelnou se na snažení obce podíleli i členové SDH.
 

VÍCE ZDE

 


 

SOPTÍCI V KRYRECH

V kryrech se slavilo. Tentokrát ve školce, kam chodí Kája a Filip Rajchmannovi. A právě ti se se svými kamarády přijeli do své mateřinky pochlubit tím, čemu se věnují doma. Dostavili se na oslavu 70. výročí založení MŠ a 30. výročí od otevření jejích stávajících prostor s demonstrací požárnického zásahu, jíž nadchli. 
 

VÍCE ZDE

 

 

 

ÚPRAVA PROSTOR PŘED HASIČÁRNOU

 
 
Ještě před příjezdem krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku bylo potřeba dotáhnout úpravu příjezdu před hasičárnou.VÍCE ZDE

 

PYROMANI SDH

Největšími pyromany, jak je všeobecně známo, jsou hasiči…
 
Ti kolešovští na tom nejsou samozřejmě jinak. Např. 16. 5. 2015 zakládali nad rybníkem požár. To v rámci brigády, při níž bylo potřeba zlikvidovat hromadu klestí nad rybníkem.
 

VÍCE ZDE

SETKÁNÍ HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK V ČELÁKOVICÍCH

 
 
 
 
V neděli 3. května 2015 se naši nejmenší hasiči zúčastnili 3. Setkání hasičských přípravek v Čelákovicích.
 
Z Kolešova kolona čtyř vozů (hasičská avie + 3 osobní automobily) vyrazila již o šesté ranní. S několika krátkými přestávkami dorazila do Čelákovic v okrese Praha – východ, kde se soutěžní klání odehrávalo.VÍCE ZDE

 
 
 

KOLEŠOV NA XVI. SVÁTKU DOBRÉ NÁLADY

Po několikaleté absenci se Kolešov vrátil do prvomájového průvodu v Kryrech. Ve zbrusu nových krojích nás na této recesistické akci reprezentovaly zástupkyně Babince, s koňskou stříkačkou se v historických hasičských uniformách pochlubili členové SDH a Hlavní ulicí města pod Schillerovou rozhlednou projela i tatrovka našich Soptíků doprovázená kolešovským hasičským mládím.
 

VÍCE ZDE

 

VRBICE - POŽÁRNÍ ZÁSAH

 
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 nejmladší kolešovští hasiči, Soptíci, předvedli v nedaleké Vrbici požární zásah. S modelem tatrovky, „hořícím“ domečkem, z něhož naše hasičské mládí nakonec zachránilo panenku.
 

VÍCE ZDE

 


SBĚR ELEKTROODPADU

V pondělí 27. dubna 2015.
 

VÍCE ZDE


 

HASIČSKÉ DYNOVÁNÍ

Poprvé společně vyrazili v pondělí 6. dubna 2015 kolešovští Soptíci na velikonoční koledu po vsi. Chodit na pomlázku, koledování se šleháním pomlázkou, tzv. dynování, je zvyk známý již od pohanských dob.


VÍCE ZDE

 

ŽELEZO PRO SDH

V sobotu 4. dubna 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kolešov svou další brigádu.
 

VÍCE ZDE
 

 
 
 
 

TATROVKA PRO SOPTÍKY

Své první auto dostali kolešovští Soptíci v pátek 13. března 2015. A to nikoli ledajaké: totiž cisternovou hasičskou stříkačku CAS - 30 – S 3 na podvozku Tatra 815.
 

 


VÍCE ZDE

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

V neděli 8. března 2015 proběhla v sále kolešovského kulturáku dnes již tradiční oslava Mezinárodního dne žen. Uspořádal jí místní sbor dobrovolných hasičů.
 

VÍCE ZDE


ČISTECKÝ UZEL

V sobotu 7. 2. 2015 se kolešovští mladí hasiči zúčastnili soutěže „Čistecký uzel“. Letos šlo o již o 7. ročník tohoto netradičního zimního klání, které vzniklo z popudu vedoucích kolektivů mladých čisteckých hasičů. VÍCE ZDE

 

BRIGÁDA V HASIČÁRNĚ

V neděli 25. ledna 2015 se uskutečnila letos již druhá brigáda našeho hasičského dobrovolnického sboru. Tentokrát se jednalo o úklid hasičárny, aby v ní byl vytvořen prostor pro výrobu hasičského vozu pro naše nejmenší.
 

VÍCE ZDE


 

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se v sále kolešovského kulturáku uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru dobrovolných hasičů. Letos v novodobých dějinách sboru poprvé na sále, protože do hospody bychom se nevešli. Vyjma aktuálních členů našeho SDH se tento podvečer do Kolešova přijela podívat také řada hostů (namátkou Chrášťany, Přílepy, Kolešovice nebo Rynholec) a především se tu pak představili naši nejmenší. Jenom těch bylo čtrnáct.


VÍCE ZDE

 

BRIGÁDA SDH

V sobotu 10. 1. 2015 se o druhé odpolední sešly zhruba dvě třetiny členské základny místního SDH ke své první letošní brigádě.
 
Jejím úkolem bylo vyčistit koryto a břehy potůčku vytékajícího z kolešovského Betoňáku a připravit terén pro budoucí cvičnou dráhu pro naše hasiče. Ta bude mezi požární nádrží a chmelnicí.


VÍCE ZDE