MISS HASIČKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 27. 5. 2017 proběhne na Konopišti IV. ročník soutěže

MISS HASIČKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Podmínky účasti

  • být profesionální nebo dobrovolná hasička. Nutné je min. jednoroční členství v některé zastřešující hasičské organizaci (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ČHJ, HZS, HZSP, atd.),
  • 17 - 30 let,
  • státní občanství České republiky,
  • přihlásit se nemůže účastnice minulých ročníků Miss hasička Středočeského kraje,
  • souhlas s účastí na neveřejném základním castingu, dvou jednodenních soustředěních a finálovém dni na Konopišti, které proběhne dne 27. 5. 2017,
  • pokud dívka spolupracuje s modelingovou agenturou, je podmínkou písemný souhlas své modelingové agentury k účasti v soutěži Miss hasička Středočeského kraje 2017.

Program castingu:

  • pohovor každé dívky s porotou (zaměřený na činnost dívky v OSH, její zájmy apod.)
  • promenáda v civilním oblečení (chůze v lodičkách, doporučujeme společenské oblečení - nejsou vhodné jeansy, ani volný oděv).