Odborná příprava JSDH

Dne 3. 10. 2016 se na Rakovnickém letišti naše JSDH dále zdokonalovala a to v plnění ,,BAMBIVAKU"

Bambivak je podvěsné zařízení pod vrtulník, obsahující vodu, kterou lze následně provádět letecké hašení.
Vrtulníky k těmto zásahům poskytuje zpravidla PČR, k plnění vaku jsou předurčeny jednotky PO. Existuje několik velikostí bambivaku, lišících se objemem (většinou od 500 do 1000 litrů)