SCHŮZE VÝBORU

V pátek 5. února 2016 se v hospodě uskutečnila schůze výboru našeho SDH.

Na programu měla přípravu maškarního plesu (jak pro děti, tak pro dospělé), schválení Provozního řádu sálu a výčepu kolešovského kulturáku, projednala vyloučení těch členů SDH, kteří se akcí sboru dlouhodobě neúčastní a kteří nezaplatili ani členský příspěvek, účast našich Soptíků na táboře Olympijský Vojtův mlýn 2016 s možností finančního příspěvku z pokladny SDH, projednala také změnu složení výboru SDH a delegovala zástupce našeho sboru na výroční valnou hromadu okr. č. 4.

Provozní řád sálu a výčepu SDH Kolešov vstupuje v platnost dnem 5. 2. 2016 a formuluje vcelku logická (a pokud hospoda funguje pod správou SDH i automaticky akceptovaná) pravidla provozu tohoto zařízení. Novinkou pak je CENÍK:

Pronájem hlavního sálu, výčepu, šatny, kuchyňky, jeviště:

  Letní období Zimní období
Místní organizace 0,- Kč 0,- Kč
Místní občané 500,- Kč 1000,- Kč
"Cizí" občané 1500,- Kč 3000,- Kč

Jedná se o pronájem v podstatě na 3 dny (příprava, samotná akce, úklid)

 

Pronájem předsálí, šatny, kuchyňky - s výčepem:

 
  Letní období Zimní období
Místní organizace 0,- Kč 0,- Kč
Místní občané 0,- Kč 0,- Kč
"Cizí" občané 100,- Kč 300,- Kč

 

 

Pronájem předsálí, šatny, kuchyňky - bez výčepu:

  Letní období Zimní období
Místní organizace 0,- Kč 0,- Kč
Místní občané 100,- Kč 200,- Kč
"Cizí" občané 300,- Kč 500,- KčDětské hasičské soustředění Olympijský Vojtův mlýn 2016 pořádá Okresní sdružení hasičů a odborná rada mládeže Rakovník v termínu od 18. do 22. 7. 2016. Určeno je především pro mladé hasiče ve věku 3 - 17 let a děti na něm čeká týden plný her, soutěží a nácviku hasičských dovedností. V ceně je ubytování, 5x denně strava a drobné odměny. Cena činí 1800,- Kč, přičemž SDH Kolešov přispěje svým mladým hasičům částkou 800,- Kč.