VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH KOLEŠOV

 

V sobotu 23. ledna 2016 se v sále kulturního domu uskutečnila výroční valná hromada SDH Kolešov. Zahájena byla krátce po 18. hodině místostarostou sboru Miroslavem Mužíkem, který všechny přítomné na této schůzi přivítal. Představil také hosty tohoto jednání – pana Zdeňka Ledvinku (OSH Rakovník - vedle velitele a starosty SDH Kolešov na obr. vpravo) a kolegy z SDH Kolešovice, Přílepy, Chrášťany a Jesenice. Ze sponzorů pak byl schůzi přítomen pan Kubelka (na fotografii vlevo).

Minutou ticha pak účastníci valné hromady uctili památku těch, kteří se dnešní schůze nedožili.

Představen byl program jednání a jednohlasně zvolena také návrhová komise ve sloužení Paulíčková, Charvát a Mužík.

Následovalo vystoupení našich nejmenších hasičů. Od vánoc, jak vysvětlil vedoucí kolektivu naší hasičské mládeže Václav Porazík, natrénovali zásah vyproštění zraněné osoby z nabouraného auta.

Poté svou zprávu o činnosti sboru přednesl starosta SDH Kolešov Václav Svítil:

„Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté.

Dovolte, abych vás přivítal v kolešovské hasičské hospůdce na dnešní schůzi. Sbor dobrovolných hasičů Kolešov má v současnosti 48 členů. Dospělých – podotýkám, že mužů – je 22, dětí celkem 20 a 6 žen. Přiznám se, že když jsem před rokem stál na tomto místě a referoval o našem sboru, jsem v něco takového vůbec nevěřil. Ženy ve sboru máme, povedlo se!

Nyní zkráceně o naší činnosti: výbor SDH se v roce 2015 sešel 7x, členské schůze byly 2. V průběhu roku jsme se sešli na několika brigádách: šlo o sběr železného šrotu, v rámci programu „Recyklujte s hasiči“ jsme nejen v Kolešově sbírali vysloužilé elektrospotřebiče, ale vyrazili jsme i do okolních obcí. Začali jsme s budováním trati pro požární sport, do hasičské zbrojnice jsme dokázali přivést vodu a zprovoznit tu toalety.

Budeme-li hovořit o našem příspěvku ke kultuře obce, zorganizovali jsme ve spolupráci s kolešovským Babincem dvě zábavy, právě Babinci jsme pomáhali při přípravě Dne dětí a obecnímu úřadu při letním grilování. S renovovanou koněspřežnou stříkačkou jsme se během loňského roku pochlubili na mnoha akcích okolních sborů, s úspěchem jsme ji představili také v Kryrech při Svátku dobré nálady, kdy jsme si k ní najali i koňskou přípřež.

O čem bych se chtěl zmínit však především, to je práce našeho sboru s mládeží. Naši nejmladší hasiči se nejenom zúčastnili některých soutěží v rámci Středočeského kraje, ale hlavně připravili s modelem hasičské tatrovky prvotřídní hasičský zásah, se kterým se jako s ukázkou prezentovali v mnoha obcích Rakovnicka, Podbořanska a pozváni byli i do Zbirohu na jejich Hasičské tatrování. Že Kolešov získal v krajském kole soutěže Vesnice roku Bílou stuhu za práci s mládeží, to je jednoznačně zásluha našich Soptíků a jejich vedoucích.

Suma sumárum – Sbor dobrovolných hasičů Kolešov v loňském roce uskutečnil nebo se podílel na bezmála padesáti akcích, což za jeho známou historii nemá obdoby.

Není ale všechno zlato, co se třpytí: i ve sboru v Kolešově máme svoje problémy: ne všichni členové se našich akcí účastní, jsou dokonce takoví, které jsem celý rok neviděl ani jednou.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval našim sponzorům a Obecnímu úřadu Kolešov za jejich podporu – nejen finanční. Zároveň s tím bych si dovolil poděkovat všem těm, kteří se v minulém roce aktivně účastnili dění v našem sboru.

Ještě jednou všem děkuji a přeju nejenom pevné zdraví, ale i spoustu chuti a také sil do další práce.

Děkuju za pozornost.“

Dále výroční valnou hromadu informoval o stavu financí sboru náš pokladník Ladislav Souček. Vedoucí kolektivu mladých hasičů Václav Porazík sumarizoval akce, na kterých se v loňském roce naši Soptíci podíleli a Jana Paulíčková přednesla návrh plánu činnosti na rok 2016, který valná hromada jednohlasně schválila.

Poté byl zvolen nový velitel našeho sboru. Stal se jím pan Miloš Kettner.

Výbor SDH pak ocenil Čestným uznáním SDH nejaktivnější členy sboru a z rukou starosty rakovnických hasičů Zdeňka Ledvinky převzal starosta SDH Kolešov Václav Svítil Čestné uznání Okresního sdružení hasičů Rakovník. Jan Křeček byl jmenován čestným velitelem SDH Kolešov. Dětem byly předány nové odbornosti, které získaly na začátku tohoto roku.

V diskusi vystoupili zástupci všech na schůzi zúčastněných sborů. Ocenili práci kolešovských hasičů a do další nám popřáli mnoho elánu a sil. Krátce promluvil také starosta Kolešova Václav Porazík.

Na závěr výroční valné hromady se podávala večeře (guláš s chlebem) a účastníkům jednání, to k tanci i poslechu, zahrála skupina Triopol z Lán.